Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Kerstin Erholm Forssman (SfS)

Kontaktinformation

E-post:
kerstin.erholm-forssman@sigtuna.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsens Agenda 2030-utskott Ersättare 2022-10-20 2026-10-19
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-10-20 2026-10-19
Äldre- och omsorgsnämnd Ledamot 2023-01-01 2023-12-31
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Ledamot 2023-01-01 2023-12-31