Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Karolina Windefalk (MP)

Kontaktinformation

E-post:
karolina.windefalk@sigtuna.se

Uppdrag (7 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-20 2026-10-19
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Ersättare 2022-10-20 2026-10-19
Socialnämnden Ledamot 2024-06-19 2024-12-31
AB SigtunaHem Ersättare 2024-05-28 2027-03-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2023-06-29 2026-10-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott Adjungerad ledamot 2022-10-20 2026-10-19
Gruppledarna i kommunfullmäktige Gruppledare 2022-10-15 2026-10-14