Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Kerstin Eriksson (KD)

Kontaktinformation

E-post:
kerstin.eriksson@sigtuna.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Ersättare 2022-10-20 2026-10-19
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-10-20 2026-10-19