Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Karl Sandberg (SfS)

Kontaktinformation

E-post:
karl.sandberg@sigtuna.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Förtroenderåd inom LSS, gruppboende Ersättare 2024-01-30 2024-12-31
Förtroenderåd Ymer Ledamot 2024-01-30 2024-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Vård- och omsorgsnämnden Ersättare 2024-01-01 2024-12-31
Förtroenderåd socialpsykiatrin Ersättare 2024-01-30 2024-12-31