Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Karl Sandberg (SfS)

Kontaktinformation

E-post:
karl.sandberg@sigtuna.se

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Äldre- och omsorgsnämnd Ersättare 2023-01-01 2023-12-31
Förtroenderåd inom LSS, gruppboende Ersättare 2023-05-23 2023-12-31
Förtroenderåd Ymer Ledamot 2023-01-19 2023-12-31