Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Ulrik Wallström (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070-2795472 (mobil)

E-post:
ulrik.wallstrom@sigtuna.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
AB SigtunaHem Ledamot 2019-04-01 - 2022-12-31
Bygg- och miljönämnden Ledamot 2022-01-01 - 2022-12-31
Gode män enl fastighetsbildningslagen God man 2019-01-01 - 2022-12-31
Sigtuna bostadsförmedling AB Suppleant 2020-06-18 - 2022-12-31