Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Lars Björling (SfS)

Kontaktinformation

Telefon:
070-5925275 (mobil)

E-post:
lars.bjorling@sigtuna.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Bygg- och miljönämnden Ledamot 2022-01-01 - 2022-12-31
Energioperatörerna AB Ordförande 2019-04-01 - 2022-12-31
Gruppledarna i kommunfullmäktige Gruppledare 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-18 - 2022-10-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2018-10-25 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Ersättare 2021-01-18 - 2022-10-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2022-01-01 - 2022-12-31
Kultur- och fritidsnämnd Ordförande 2022-01-01 - 2022-12-31
Valnämnd Ledamot 2022-01-01 - 2022-12-31