Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Thore Nyman (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070-4546990 (mobil)

E-post:
thore.nyman@sigtuna.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Familjerättsnämnd Ersättare 2022-01-01 - 2022-12-31
Individ- och familjeomsorgsnämnd 2:e vice ordförande 2022-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2020-05-06 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-18 - 2022-10-19
Kommunstyrelsens Agenda 2030-utskott Ersättare 2021-01-18 - 2022-10-31