Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Berit Starkenberg (S)

Kontaktinformation

E-post:
berit.starkenberg@sigtuna.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Bygg- och miljönämnden Ersättare 2022-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-18 - 2022-10-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2018-10-25 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Ersättare 2021-01-18 - 2022-10-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2022-01-01 - 2022-12-31