Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Abir Karademir (S)

Kontaktinformation

E-post:
abir.karademir@sigtuna.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Bygg- och miljönämnden Ledamot 2022-01-01 2022-12-31
Energioperatörerna AB Ersättare 2022-04-29 2022-12-31
Gode män enl fastighetsbildningslagen God man 2021-09-24 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Krisledningsnämnd Ersättare 2022-01-01 2022-12-31