Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Abir Karademir (S)

Kontaktinformation

E-post:
abir.karademir@sigtuna.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Bygg- och miljönämnden Ledamot 2022-01-01 - 2022-12-31
Energioperatörerna AB Ersättare 2022-04-29 - 2022-12-31
Gode män enl fastighetsbildningslagen God man 2021-09-24 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-18 - 2022-10-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2018-10-25 - 2022-10-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2022-01-01 - 2022-12-31