Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Bengt Hellström (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
070-216 08 22 (mobil)

E-post:
bengt.hellstrom@sigtuna.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Gruppledarna i kommunfullmäktige Gruppledare 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-20 2026-10-19
Kommunstyrelsens Agenda 2030-utskott Ledamot 2022-10-20 2026-10-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2022-10-20 2026-10-19
Kultur- och fritidsnämnd Ersättare 2022-01-01 2022-12-31