Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Carina Henriksson Pearce (S)

Kontaktinformation

E-post:
carina.henriksson-pearce@sigtuna.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Bygg- och miljönämnden 2:e vice ordförande 2022-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-10-20 2026-10-19
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Ersättare 2022-10-20 2026-10-19