Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Kerstin Erholm Forssman (SfS)

Kontaktinformation

E-post:
kerstin.erholm-forssman@sigtuna.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-18 - 2022-10-19
Kommunstyrelsens Agenda 2030-utskott Ersättare 2021-01-18 - 2022-10-31
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Ledamot 2022-01-01 - 2022-12-31
Äldre- och omsorgsnämnd Ledamot 2022-01-01 - 2022-12-31