Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Kerstin Eriksson (KD)

Kontaktinformation

E-post:
kerstin.eriksson@sigtuna.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-10-20 2026-10-19
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Ersättare 2022-10-20 2026-10-19
Äldre- och omsorgsnämnd Ordförande 2022-01-01 2022-12-31