Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Elisabeth Sjöholm (S)

Kontaktinformation

E-post:
anna-maria-elisabeth.sjoholm@sigtuna.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förtroenderåd Ärlinghem Ledamot 2022-01-13 - 2022-12-31
Äldre- och omsorgsnämnd Ledamot 2022-04-29 - 2022-12-31