Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Elisabeth Sjöholm (S)

Kontaktinformation

E-post:
anna-maria-elisabeth.sjoholm@sigtuna.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Förtroenderåd Ärlinghem Ledamot 2022-01-13 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Äldre- och omsorgsnämnd Ledamot 2022-04-29 2022-12-31