Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Gun Eriksson (S)

Kontaktinformation

E-post:
gun.eriksson@sigtuna.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Barn- och ungdomsnämnd 2:e vice ordförande 2022-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Krisledningsnämnd Ersättare 2022-01-01 2022-12-31
Sigtuna Vatten & Renhållning AB Ledamot 2022-04-29 2022-12-31
Vigselförrättare Vigselförrättare 2019-01-01