Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Josefin Brodd (M)

Kontaktinformation

E-post:
josefin.brodd@sigtuna.se

Uppdrag (7 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-10-20 2026-10-19
Vård- och omsorgsnämnden Vice ordförande 2024-05-01 2024-12-31
Överförmyndarnämnd Ledamot 2024-01-01 2024-12-31
Förtroenderåd inom LSS, gruppboende Ledamot 2024-04-24 2024-12-31
Förtroenderåd Ärlinghem Ersättare 2024-01-30 2024-12-31
Förtroenderåd Arhem Ledamot 2024-01-30 2024-12-31