Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Josefin Brodd (M)

Kontaktinformation

E-post:
josefin.brodd@sigtuna.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Överförmyndarnämnd Ledamot 2023-01-01 2023-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-10-20 2026-10-19
Förtroenderåd Arhem Ledamot 2023-01-19 2023-12-31
Förtroenderåd Ymer Ersättare 2023-05-23 2023-12-31
Äldre- och omsorgsnämnd Vice ordförande 2023-01-01 2023-12-31