Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Gunilla Holmgren (M)

Kontaktinformation

E-post:
gunilla.holmgren@sigtuna.se

Uppdrag (2 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktiges presidium 1:e vice ordförande 2022-10-20 2026-10-14
Kommunfullmäktige 1:e vice ordförande 2022-10-15 2026-10-14