Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Lars Petersson (SD)

Kontaktinformation

E-post:
lars-ivar.petersson@sigtuna.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Bygg- och miljönämnden Ledamot 2023-01-01 2023-12-31
Gode män enl fastighetsbildningslagen God man 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14