Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Anna Malm Kelfve (M)

Kontaktinformation

E-post:
anna.malm-kelfve@sigtuna.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Familjerättsnämnd Ledamot 2023-01-01 2023-12-31
Kommunstyrelsens Agenda 2030-utskott Ersättare 2022-10-20 2026-10-19
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-20 2026-10-19
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Individ- och familjeomsorgsnämnd Ordförande 2023-01-01 2023-12-31