Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Marie Unander-Scharin (C)

Kontaktinformation

E-post:
marie.unander-scharin@sigtuna.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Förtroenderåd Ärlinghem Ersättare 2023-05-23 2023-12-31
Förtroenderåd Hemskogen Ledamot 2023-01-19 2023-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-11-30 2026-10-14
Äldre- och omsorgsnämnd Ledamot 2023-01-01 2023-12-31
Förtroenderåd socialpsykiatrin Ersättare 2023-05-23 2023-12-31