Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Marie Unander-Scharin (C)

Kontaktinformation

E-post:
marie.unander-scharin@sigtuna.se

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Vård- och omsorgsnämnden Ledamot 2024-01-01 2024-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-11-30 2026-10-14
Socialnämnden Ersättare 2024-06-19 2024-12-31
Förtroenderåd Arhem Ledamot 2024-01-30 2024-12-31