Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Gill Brodin (C)

Kontaktinformation

Telefon:
070-7785800 (mobil)

E-post:
gill.brodin@sigtuna.se

Uppdrag (11 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Ledamot 2022-10-20 2026-10-19
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-10-20 2026-10-19
Individ- och familjeomsorgsnämnd Ersättare 2023-01-01 2023-12-31
Vigselförrättare Vigselförrättare 2023-01-18 2027-03-31
Energioperatörerna AB Ersättare 2023-01-01 2026-10-01
Kommunstyrelsens Agenda 2030-utskott Ordförande 2022-10-20 2026-10-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2022-10-20 2026-10-19
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Gruppledarna i kommunfullmäktige Gruppledare 2022-10-15 2026-10-14
Bygg- och miljönämnden Vice ordförande 2023-01-01 2023-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2023-01-01 2023-12-31