Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Mattias Askerson (M)

Kontaktinformation

E-post:
mattias.askerson@sigtuna.se

Uppdrag (7 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-20 2026-10-19
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Krisledningsnämnd Ersättare 2023-01-01 2023-12-31
Vigselförrättare Vigselförrättare 2023-01-18 2027-03-31
Bygg- och miljönämnden Ersättare 2023-01-01 2023-12-31
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Ordförande 2023-01-01 2023-12-31
Kommunstyrelsens Agenda 2030-utskott Vice ordförande 2022-10-20 2026-10-19