Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Mattias Askerson (M)

Kontaktinformation

E-post:
mattias.askerson@sigtuna.se

Uppdrag (8 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Krisledningsnämnd Ersättare 2024-01-01 2024-12-31
Utbildningsnämnden Ordförande 2024-05-01 2024-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Vigselförrättare Vigselförrättare 2023-01-18 2027-03-31
Kommunstyrelsen Vice ordförande 2024-05-01 2026-10-19
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Ersättare 2024-01-22 2026-10-19
Gruppledarna i kommunfullmäktige Gruppledare 2024-01-29 2026-10-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott Vice ordförande 2024-05-14 2026-10-19