Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Mats Weibull (M)

Kontaktinformation

Telefon:
070-8410275 (mobil)

Postadress:
Kärrvägen 17 193 32 Sigtuna
(bostad)

E-post:
mats.weibull@sigtuna.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsen Ledamot 2024-05-01 2026-10-19
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Krisledningsnämnd Vice ordförande 2024-01-01 2024-12-31
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Vice ordförande 2022-10-20 2026-10-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2024-05-14 2026-10-19
Bygg- och miljönämnden Ordförande 2024-01-01 2024-12-31