Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Benny Olofsson (S)

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Socialnämnden 2:e vice ordförande 2024-01-01 2024-12-31
Gode män enl fastighetsbildningslagen God man 2023-01-01 2026-12-31
AB SigtunaHem Ersättare 2024-05-28 2027-03-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-09-22 2026-10-19
Kommunfullmäktige Ersättare 2024-01-23 2026-10-14
Bygg- och miljönämnden Ersättare 2024-01-01 2024-12-31