Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Benny Olofsson (S)

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Bygg- och miljönämnden Ersättare 2023-01-01 2023-12-31
Gode män enl fastighetsbildningslagen God man 2023-01-01 2026-12-31
Energioperatörerna AB Ledamot 2023-01-01 2026-10-01
Individ- och familjeomsorgsnämnd 2:e vice ordförande 2023-09-22 2023-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-09-22 2026-10-19
AB SigtunaHem Ersättare 2023-04-01 2027-03-31