Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Josefin Brodd (M)

Kontaktinformation

E-post:
josefin.brodd@sigtuna.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-10-20 2026-10-19
Äldre- och omsorgsnämnd Vice ordförande 2022-01-01 2022-12-31
Överförmyndarnämnd Ledamot 2022-01-01 2022-12-31