Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Gill Brodin (C)

Kontaktinformation

Telefon:
070-7785800 (mobil)

E-post:
gill.brodin@sigtuna.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Bygg- och miljönämnden Vice ordförande 2022-01-01 2022-12-31
Energioperatörerna AB Ersättare 2019-04-01 2022-12-31
Gruppledarna i kommunfullmäktige Gruppledare 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-10-20 2026-10-19
Kommunstyrelsens Agenda 2030-utskott Ordförande 2022-10-20 2026-10-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2022-10-20 2026-10-19
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Ledamot 2022-10-20 2026-10-19
Krisledningsnämnd Ledamot 2022-01-01 2022-12-31
Vigselförrättare Vigselförrättare 2019-02-21 2022-12-31