Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Gill Brodin (C)

Kontaktinformation

Telefon:
070-7785800 (mobil)

E-post:
gill.brodin@sigtuna.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Bygg- och miljönämnden Vice ordförande 2022-01-01 - 2022-12-31
Energioperatörerna AB Ersättare 2019-04-01 - 2022-12-31
Gruppledarna i kommunfullmäktige Gruppledare 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-18 - 2022-10-19
Kommunstyrelsens Agenda 2030-utskott Ordförande 2021-01-18 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2018-10-25 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Ledamot 2021-01-18 - 2022-10-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2022-01-01 - 2022-12-31
Vigselförrättare Vigselförrättare 2019-02-21 - 2022-12-31