Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Mats Weibull (M)

Kontaktinformation

Telefon:
070-8410275 (mobil)

Postadress:
Kärrvägen 17 193 32 Sigtuna
(bostad)

E-post:
mats.weibull@sigtuna.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Bygg- och miljönämnden Ordförande 2022-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Vice ordförande 2018-10-18 - 2022-10-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott Vice ordförande 2018-10-25 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Vice ordförande 2021-01-18 - 2022-10-31
Krisledningsnämnd Vice ordförande 2022-01-01 - 2022-12-31