Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Benny Olofsson (S)

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Bygg- och miljönämnden Ersättare 2023-01-01 2023-12-31
Energioperatörerna AB Ledamot 2023-01-01 2026-10-01
Gode män enl fastighetsbildningslagen God man 2023-01-01 2026-12-31