Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Lars Lagerdahl (M)

Kontaktinformation

Telefon:
070-9795094 (mobil)

E-post:
lars.lagerdahl@sigtuna.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Gode män enl fastighetsbildningslagen God man 2019-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Nämndemän Nämndeman 2020-01-01 2023-12-31